Havacılık ve Gölgeleme Çalışmaları

HAVACILIK ÇALIŞMALARI

Havacılık ve Gölgeleme Çalışmaları

Havacılık ve Gölgeleme Çalışmaları

  Yapılması planlanan alanların ICAO ANNEX-14’e göre, yayımlanmış yapılmasını planlanan alanın Mânia Planına (OLS) etkilerini tespit ederek, yapılması planlanan alanın Seyrüsefer cihazları için Yapı Tahditli Alanların (Building Resticted Area-BRA) hazırlayarak, alanların yapılması planlanan alanın Alet Alçalma/Tırmanma ve Terk Ediş Planlarına etkilerinin tespit ederek, varsa S/S Cihazları BRA içinde kalan bölgeler için simülasyon çalışmalarını yaparak, ICAO kriterlerini etkilediğini tespit edersek, Alet Alçalma/Tırmanma ve Terk Ediş Planlarına yönünden detaylı analizlerin yapıp, alternatif uygulamaları sunuyoruz.

  Yapılan çalışmalar sonucunda planlanan alanların hangi kriterleri ihlal ettiğini tespit ederek Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talimatına göre Risk Değerlendirmesini yapıp, Risk Azaltıcı Önlem ve Prosedürlerini belirliyoruz.

Powered by Bilgeweb