Seyrüsefer Sistemleri Teknik Etkileşim Analizleri

SEYRÜSEFER CİHAZI ANALİZLERİ

Seyrüsefer Sistemleri Teknik Etkileşim Analizleri

Seyrüsefer Sistemleri Teknik Etkileşim Analizleri

Havaalanları çevresindeki mevcut ya da yapımı planlanan inşaatların seyrüsefer sistemleri üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere, her meydana özgü ihtiyaçlar doğrultusunda, üç aşamadan oluşan iş adımları takip edilmektedir.

Aşama 1 - Ön Değerlendirme Analizleri: Bu aşama seyrüsefer sistemlerinden yayınlanan sinyaller üzerinde olumsuz etkisi muhtemel mâniaların belirlenmesini hedeflemektedir. Ön Değerlendirme Analizleri, ICAO kriterlerine göre Bina Yasak Bölge Yüzeylerinin belirlenmesi çalışmalarına dayanmaktadır.

Eğer herhangi bir mânia Bina Yasak Bölge Yüzeylerini ihlal etmiyorsa, seyrüsefer sistemleri üzerinde de olumsuz etki yaratmayacaktır ve böylece çalışmanın ikinci ve üçüncü aşamalarına geçilmesine gerek kalmayacaktır. Aksi durumda, söz konusu etkinin operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda detaylı incelenmesi gerekecektir.

Aşama 2 - Detaylı Analizler: Birinci aşama sonucu herhangi bir mânianın seyrüsefer sistemleri üzerinde olası olumsuz etkilerinin tespit edilmesi durumunda, operasyonel ihtiyaçlar yönünden detaylı analizlerin yapılması gerekmektedir.

İkinci aşamada, bir önceki aşama raporuna göre Bina Yasak Bölge Yüzeylerinin ihlal edildiği tespit edilmiş ise, seyrüsefer sistemleri teknik etkileşim sayısal analizleri, uluslar arası geçerliliği olan ICAO standartlarındaki simülasyon yazılımları vasıtasıyla icra edilecektir.

Teknik Etkileşim Analizleri:

Optik Görüş Analizi

Kaplama Analizleri

Radar Sistemleri

Gölgeleme Analizi

Radar Kesit Alanı Analizi

Hatalı Hedef Analizi

DDM Sinyal Analizi

Elektronik Simülasyon

Aşama 3 - Risk Azaltıcı Hareket Usulleri: Detaylı analizler sonucunda elde edilen verilerin, sistem performansında kabul edilemez kayıplara neden olduğunun tespit edilmesi durumunda, risk azaltıcı hareket usulleri geliştirilecektir. Bu hareket usullerine;

Mânia konumunun ve/veya yüksekliğinin değiştirilmesi, Performans kayıplarının giderilmesi maksadıyla çeşitli sistem iyileştirmeleri veya modifikasyonları örnek olarak verilebilir.    

 

Powered by Bilgeweb