Mania Plan Analizi

MANİA PLAN ANALİZİ

Mania Plan Analizi

Mania Plan Analizi

Mânia, pist üzerinde hareket veya rotada seyir halinde olan hava aracının emniyeti için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimler veya bunların bir kısmı olarak tanımlanmaktadır.

Havaalanlarına emniyetli hava aracı operasyonları düzenlenebilmesi için havaalanları çevresinde belirlenmiş bazı bölgelerde belirli yüksekliklerin aşılmaması, yani mânialara izin verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlıkları tarafından havaalanı mânia planları hazırlanmakta ve uygulanmak üzere başta ilgili belediyeler ve valilikler olmak üzere imar planı yapma yetkisine sahip ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Bu kurum ve kuruluşlar da söz konusu mânia planlarında belirtilen kriterlere uygun şekilde imar planı düzenlemesi yapmak zorundadır. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47. maddesi kapsamında hazırlanan havaalanı mânia planlarına aykırı durumların tespiti halinde ise uçuş, can ve mal emniyetini teminen ilgili valilikler tarafından gerekli işlemler yapılır. Mâniaların oluşmasını önlemek ve havaalanı ve uçuş emniyetini sağlamak amacıyla oluşturulan bu planlara uyulması, ileride telafisi mümkün olmayan olumsuz durumların önüne geçilmesi ve havaalanlarının kullanılamaz hale gelmesini önlemek açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Mânia Planları kapsamında, gerek meydan komutanlıkları/müdürlükleri, gerekse arsa sahipleri/müteahhitler tarafından ihtiyaç duyulan uzmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetleri uluslararası standartlar ve kriterler doğrultusunda karşılanmaktadır.

Powered by Bilgeweb